Erhverv

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi- skab forandring i din tangegang.

Omstrukturere problematiske tanker
– Borger med psykiske ledelser som angst, depression, socialfobi, uhensekstmesige
adfærd, personlighedsforstyrrelser
– smerter
– Selvværdsproblematiker- levt slevar, socialfobi, prestationsangst
– Ændre på det uhensigtsmæssige tanke mønster som påvirker livsudfoldelse og
livskvalitet
så leds at men opnå velvære og balance i sit liv

Mentorforløb

Har du brug for Mentor i dit liv?
Ønsker du mental og vejledende støtte i dit liv?
– Titlen: Mentorforløb til dig som ønsker mental støtte og vejledning i sit liv.

Erhvervscoaching

Erhvervscoaching til ledere
Hvordan har du det med at være leder?
Har du bruge for hjelp til at avdekke din ledelse stil?
Har du styre på sine medarbejder i din virksomhed?
Har du brug for hjelp til at ændre på din ledddelsle stil?
Vil du skabe forandring i din virksomhed?
Har du bruge for hjelp til at opnå dine mål som ledder?
Ønsker du forandring i din erhvervsliv?

arbejdsplads- trivsel, produktivitet, effektivitet, at kendte til sine
opgaver, mål

Vil du opnå mentalsundheds på dit arbejdsplads?
Følger du dig set, hørt, veritsæt på dit abejddsplads?
Hvodan har du det på dit arbejdspladsplads?
Hvordan har du det med at være leder?
Hvis du kunne forandre dit arbejdsplads, hvad kunne det så vare?
Hvordan går det med din personligudvikling?

I erhvervslivet ift.

Supervision til erhverv.

Har du brug for supervision?
Har du brug for faglig sparring med sine arbejdeskolleger?
Vil du opnå bedre relationer med sine arbejdskolleger?
Mangeler du konkrete værktøjer til at opnå mentalsundhed samt skaber bedre
resultater i dit arbejd?

Gruppe supervision

Hjælp til relationer/samarbejde mellen kollegerne på
arbejdspladsen, værktøj til at arbejde konstruktivt sammen i team og hvordan uger men produktiviteten, Hjælp til konflikt håndtering, bedre og tydlige kommunikation.
– Enkelt supervision – Hjelp til når det sker noget voldsomt på arbejspladsen så som
mobning, misforståelser mellem kolleger, mistrivslen på arbejdssted

Ledelsescoaching

Hjælp til avdekke ledelse stil, håndtere konflikter ift medarbejder
– Hjelp til hvordan kommunikere til sin medarbejder på en konstruktivt måde såleds at medarbejder forstår målet, sine opgaver og vilken retning skal det går, For at opnå målet.

At anderkende sine medarbejder så de fylder sig væridset, set og hørt

Jeg kan hjælpe dig med at identificere mål i dit privat eller erhvervs liv- og vejleder dig til hvordan du realisere det- step by step