Metakognitiv terapi

Skab forandring i din tangegang

Metakognitiv terapi er en psykologisk behandlingsmetode, der handler om at lære at få kontrol over uhensigtsmæssige tankemønstre. Det er en terapiform, der allerede efter få samtaler kan udløse mærkbare ændringer i form af fx bedre nattesøvn, mere overskud og bedre overblik i hverdagen og bidrage til større livskvalitet.

Under samtalerne vil jeg give dig simple og effektive redskaber til at håndtere de udfordringer, du kommer med.

Er det dig, som styrer dine tanker eller er det tankerne, som styrer dig?

Kan du nikke genkendende til disse udsagn, er metakognitiv terapi den rette løsning for dig:

  • Jeg føler mig stresset.
  • Jeg har angst.
  • Jeg har selvværdsproblemer.
  • Jeg har socialfobi.
  • Jeg har tankemylder.
  • Jeg har præstationsangst.

Ved hjælp af de metakognitive metoder lærer jeg dig at identificere dine tanker og giver dig redskaber til at tage kontrol over, hvad du tænker, ligesom du vil lære at kunne bestemme over, hvornår du vil have bestemte tanker. Målet er, at du opnår balance i dit tankeliv og dermed i dit liv.

I et metakognitivt terapiforløb hos Evexia kan vi tage samtalerne hjemme hos dig, på en walk-and-talk i naturen eller hos Evexia.

Dine tanker, dit liv

Når vi mødes for at indlede din metakognitive terapisession, tager jeg altid udgangspunkt i dig og dér, hvor du står i livet: hvordan du har det, hvad din livssituation er, hvordan dit netværk er og andre faktorer, der har betydning for dit forløb. Således er den metakognitive terapiform en universalnøgle til mange former for udfordringer, hvad enten du kæmper med lille eller sværd depression, angst eller selvværdsproblemer.

Depression

Depression er en sindstilstand, der påvirker mennesker både fysisk og mentalt. Mentalt føles det, som om de negative tanker tager føringen i ens liv i en grad, så man kan føle sig magtesløs og værdiløs. Bekymringerne og de drænende tankerne har det med at fylde så meget, at man påvirkes i sin gøren: glæden forsvinder, man mister lysten eller evnen til at ses med andre mennesker og gøre de ting, man plejer at gøre. Det kan blive svært overhovedet at komme ud af sengen om morgenen, fordi der hænger en konstant træthedsfølelse i kroppen. Depression er med andre ord en altoverskyggende tilstand, hvor hjernen er på overarbejde, selvom man selv ikke foretager sig noget og ofte heller ikke kan koncentrere sig om at gøre noget som helst. Denne tilstand medfører ofte til angst og store selvværdsproblemer.

Angst

Der kan være mange grunde til, at man udvikler angst. Angst kan bestå af en enkeltstående eller flere hændelser. Typisk kommer den som en uventet reaktion, der ofte kan spores tilbage til en lang periode med en eller anden form for overbelastning, ofte i sammenhæng med stress. Tilstanden er ligesom med depression både en begrænsning mentalt og fysisk. Angstens ansigt er nemlig fuld af bekymringer og er næsten umulig at skjule, uanset hvor meget man forsøger.

Vejen tilbage til dig selv

I den metakognitive terapi kan jeg hjælpe dig til en bevidstgørelse af det spiralmønster, der snor sig ind i dig, når du rammes af depression og angst. Med bevidstheden om, hvad der sker, og hvordan tankerne fik overtaget dit liv, bliver du i stand til at tage kontrol over dine tanker og ændre deres retning, således at du kan komme ud af din depression eller angst.

Ved hjælp af den metakognitive terapis enkle redskaber og letforståelige teknikker bliver du i stand til at vælge, hvilken vej dine tanker skal bevæge sig, og derved lærer du at dæmpe din depression eller angst, så du langs